آشنایی اجمالی با: شبکه هاي هوایی توزیع برق با کابلهاي فاصله دار (Spacer Cables)

با توجه به مزایاي قابل توجه شبکه هاي هوائی توزیع با کابل هاي فاصله دار، طراحی، نصب و گسترش آن ها در شبکه هاي توزیع کشور میتواند راه گشاي بسیاري از مشکلات باشد. در این نوع از شبکه هاي توزیع فشار متوسط از یک سیم فولادي زمین شده به عنوان نگهدارنده وزن هادي ها و همچنین به عنوان سیم گارد استفاده میشود ...

 پیوست

بورس کالای ایران در یک نگاه

اعضای محترم انجمن

در پی راه اندازی تالار اختصاصی معاملات کارگزاران بورس کالای ایران در تبریز بروشور آموزشی " بورس کالای ایران در یک نگاه " در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

 پیوست

سرمايه گذاري خارجي و صدور خدمات فني و مهندسي به قزاقستانپیوست

سرمایه گذاری خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی به گرجستانپیوست

برنامه استراتژیک انجمنپیوست