مشوق مسکن، مسکّنی مرگ‌آور در شرایط بحران اقتصادی

تاریخ نشان می‌دهد که راه‌حل‌های رایج بحران اقتصادی در بازار آزاد، نظام اقتصادی را به سوی پرت‌گاه برده است. سازوکار ساده‌ی سناریوی سقوط در چنین نظامی معمولاً در پی روی‌دادهای زیر اتفاق می‌افتد ...
[...]