گزارش مجمع عمومی عادی سالانه‌ی انجمن

 

جلسه‌ی مجمع عمومی عادی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی در مورخ 04/07/96 ساعت 30/16 روز سه‌شنبه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با حضور آقای سیدضیاء رضوی نماینده‌ی محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز تشکیل شد.

ابتدا گزارش عملکرد هیأت مدیره توسط آقای مهندس اعتماد قرائت شد. سپس گزارش خزانه‌دار، صورت‌های مالی و تراز منتهی به سال 95 توسط قائم مقام دبیر قرائت شد. هم‌چنین گزارش بازرس قانونی توسط آقای مهندس تشکری قرائت شد و سپس پیش‌بینی هزینه‌ی سال 96 و برنامه‌ی استراتژیک و برنامه‌ی عملیاتی انجمن توسط دبیر انجمن ارائه شد.

مجمع پس از استماع گزارش‌های فوق‌الذکر و استماع نظرات اعضا، گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت مدیره و تراز منتهی به سال مالی 95 و پیش‌بینی هزینه‌های سال 96 را تصویب کرد.

برای انتخاب بازرس قانونی به صورت کتبی رأی‌گیری به‌عمل آمد و آقاي سیدعلی موسوی بازرس اصلي و آقاي اقبال تشكّري به عنوان بازرس علي البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. جلسه در ساعت 30/19 به اتمام رسید.

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59dde574bdf14.jpg

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59dde797aefe8.jpg

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59dde7c0359f1.jpg

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59dde7e47f858.jpg

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59dde80e29383.jpg

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59dde8303fb0e.jpg

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59dde85392fc6.jpg

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59dde8729199e.jpg

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59dde891073a4.jpg

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59dde8b8a5e75.jpg

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59dde8da334be.jpg