عضو محترم انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی

 

سلام،

لطفاً فايل‌هاي پيوستي را ملاحظه فرماييد.البته از ناخوانا بودن صفحه‌ي سوم معذرت مي‌خواهيم چون از طريق فاكس ارسال مي‌كنند و توانايي ارسال با ايميل را ندارند متأسفانه عليرغم اصرار دبيرخانه نتوانستند خواناتر از اين را ارسال كنند.

 

با احترام

دبيرخانه انجمن

 پیوست اول


پیوست دوم


پیوست سوم